• darkblurbg

Resultaat hoorzitting over bezwaarschrift afwijzing Programma Aardgasvrije Wijken

Resultaat hoorzitting over bezwaarschrift afwijzing Programma Aardgasvrije Wijken

De aanvraag van 2,73 miljoen voor het Programma Aardgasvrije Wijken die de gemeente Westerwolde namens Veelerveen eind 2021 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ingediend, is ook in tweede instantie afgewezen. Het verweer van de gemeente in de online hoorzitting van 19 september jl. is door de bezwaarcommissie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verworpen. Voor ons en de gemeente Westerwolde is deze laatste afwijzing ook het definitieve einde van pogingen onze aanvraag van 2.730.000 euro toegewezen te krijgen. Hieronder vindt u alle documenten over de aanvraag, de afwijzing,…

Westerwolde vraagt inwoners naar mening over beleid zon- en windenergie

Westerwolde vraagt inwoners naar mening over beleid zon- en windenergie

Westerwolde vraagt inwoners naar mening over beleid zon- en windenergie De gemeente Westerwolde gaat de komende maanden bekijken of het beleid voor het opwekken van zon- en windenergie kan worden verbeterd. Hiervoor vraagt de gemeente onder andere haar inwoners om aan te geven wat er volgens hen beter kan. Ze kunnen dit doen door middel van het invullen van een vragenlijst. De vragenlijst is van donderdag 17 februari tot donderdag 10 maart in te vullen via https://nl.surveymonkey.com/r/zonenwind en op papier verkrijgbaar bij de bibliotheken en Steunstees in Westerwolde. Evaluatie       …

Presentatie en verslag op hoofdpunten bewonersbijeenkomst Veelerveen op 5 oktober 2021.

Presentatie en verslag op hoofdpunten bewonersbijeenkomst Veelerveen op 5 oktober 2021.

5 Oktober 2021 presenteerde de Werkgroep Duurzaam Veelerveen aan de inwoners van Veelerveen de uitkomsten van 2 jaar onderzoek door de GrEK (Groninger Energie Koepel) naar hoe Veelerveen energieneutraal en op termijn aardgas loos verwarmd kan worden. De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot het Wijk Energie Plan Veelerveen. De presentatie vond plaats in dorpshuis Ons Noabershoes en vindt u hieronder. Ap de Wit, lid van de werkgroep heeft op hoofdpunten een verslag gemaakt van deze bewonersavond, dat u eveneens hieronder kunt lezen.

Wijk Energie Plan Veelerveen

Wijk Energie Plan Veelerveen

Hier kunt u het Wijk Energie Plan Veelerveen lezen. Dinsdagavond 5 oktober wordt dit plan door de Werkgroep Duurzaam Veelerveen gepresenteerd aan de inwoners van Veelerveen in Ons Noabershoes, aanvang 19:30 uur. Aanmelden is noodzakelijk via: info@duurzaamveelerveen.nl

Samenvatting Wijk Energie Plan Veelerveen

Samenvatting Wijk Energie Plan Veelerveen

De energietransitie brengt op termijn voor elk huishouden grote veranderingen met zich me. De werkgroep Duurzaam Veelerveen wil samen met de inwoners werken aan de doelstellingen van de gemeente Westerwolde: 1. een energieneutraal Veelerveen in2035 2. een aardgasvrij Veelerveen in 2050. Dit doen we aan de hand van een realistisch en haalbaar energieplan waarin beschreven wordt welke stappen we moeten zetten om deze doelstellingen te bereiken. Inwoners van Veelerveen moeten meebeslissen over de veranderingen die nodig zijn voor de energietransitie. Woonlastenneutraliteit is het uitgangspunt.…

Uitnodiging 5 oktober a.s. voor de presentatie van het Wijk Energie Plan Veelerveen

Uitnodiging 5 oktober a.s. voor de presentatie van het Wijk Energie Plan Veelerveen

Beste inwoner van Veelerveen, De Werkgroep Duurzaam Veelerveen heeft zich de afgelopen twee jaar verdiept in devraag hoe we de huizen in Veelerveen aardgasloos kunnen verwarmen en hoe we onzeeigen energie kunnen opwekken voor ons dorp. Daarvoor hebben we veel mensengesproken, avonden belegd, zijn er enquêtes gehouden en er zijn huis aan huis actiesgevoerd. Ook is er gerekend en getekend.De resultaten van onze zoektocht hebben we nu opgeschreven in een Wijk Energie Plan.Dit plan wordt aangeboden aan de gemeente als bijdrage aan de gemeentelijke plannen.We streven ernaar om een rijksbijdrage te…

Uitnodiging We Energy Game 20 september a.s.

Uitnodiging We Energy Game 20 september a.s.

Aan de inwoners van Veelerveen.                                        Beste dames/heren, Op welke manier(en) kunnen we Veelerveen warm houden zonder aardgas?? Om dit te ontdekken spelen we maandagavond 20 september de we-energygame. Start:               19:30 uur Locatie:           Ons Noaberhoes, Scheidingsweg 20 Veelerveen Iedereen die op een speelse wijze wil meedenken over het klimaatneutraal maken van Veelerveen is welkom. In dit spel gaat het erom binnen de beschikbare tijd Veelerveen van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. De uitdaging is het vinden v…

Duurzaam Veelerveen verspreidt Warmtebeelden

Duurzaam Veelerveen verspreidt Warmtebeelden

Vanaf 18 augustus gaan vrijwilligers van Duurzaam Veelerveen langs de deuren bij koopwoningen in Veelerveen, waarvan een warmtebeeld wordt gemaakt. Met deze actie laten zij bewoners zien hoe het met de isolatie van hun woning is. Zo willen ze hen helpen met de verduurzamen van hun woning. Op dinsdag 31 augustus is er een Energiecafé waar inwoners terecht kunnen met vragen over energie besparen, verduurzamen en subsidie- en financieringsmaatregelen. Woningeigenaren zijn om 19.30 uur van harte uitgenodigd in Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. Opgeven is nodig en kan via: info@duur…

De informatieavonden van 22 en 29 juni 2021: Een samenvatting

De informatieavonden van  22 en 29 juni 2021: Een samenvatting

De informatieavonden voor bewoners, gehouden op 22 en 29 juni jl. in Ons Noabershoes zijn bezocht door ruim 30 belangstellende inwoners. Ze zijn geïnformeerd over de voortgang en de plannen van de werkgroep. Samengevat komt die informatie op het volgende neer: De gemeente Westerwolde streeft ernaar om in 2030 20% minder broeikasgassen (CO2) in de gemeente te gebruiken. Dat betekent dat 20% van de woningen van de aardgas af moet van we moeten met z'n allen in de gemeente 20% minder aardgas gebruiken. In 2035 wil de gemeente energieneutraal zijn. Dat betekent dat wij alle energie die wij in d…

Uitnodiging informatieavond voor inwoners 22 en 29 juni a.s.

Uitnodiging informatieavond voor inwoners 22 en 29 juni a.s.

De werkgroep Duurzaam Veelerveen had in 2020 al jaren plannen om de inwoners nog te laten bouwen bij het onderzoek hoe wij in Veelerveen op termijn energieneutraal worden en later nog aardgasloos onze huizen verwarmen. Die plannen zijn door de maatregelen tegen het coronavirus uitgesteld. Het onderzoek van de GrEK (Groninger Energie Koepel) gaat over de vraag waar de inwoners zich bij betrokkenen bezetten, richt zich op de volgende vragen: Welke vormen van energiebesparing/-opwekking zijn voor Veelerveen interessant? Tegen welke kosten? Welke voor- en nadelen? Welke partijen (bijvoorbee…

Energievisie

Energievisie

Ontwikkelingen Nederland gaat stapsgewijs van het aardgas af. In 2030 zal de uitstoot van broeikasgassen met 49% afgenomen moeten zijn ten opzichte van 1990 en in 2035 wil de gemeente Westerwolde energieneutraal zijn. In 2030 wil de gemeente de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 49% hebben verminderd. Dat betekent dat 20 % van de woningen van het aardgas af moet zijn in 2030 en in 2050 alle woningen. Voor Veelerveen zijn dat in 2030 vijftig tot zestig woningen. In onze gemeente zijn  grote zonneparken in aanleg. Enige tijd geleden was er sprake van de mogelijke komst van een windmolenpark…

Uw energiecoach

Uw energiecoach

Graag stel ik mijzelf aan u voor, ik ben Samantha van Hemel 33 jaar en woon met mijn vriend en dochtertje in Veelerveen. Zelf heb ik veel liefde voor dier en natuur, rijd paard, train graag honden en ben ook instructeur op de Hondenschool. Ik houd van wandelen, lezen, haken en zorg met veel liefde voor mijn gezin. In december 2020 was ik in gesprek met Joke en kwam de energiecoach voorbij in het gesprek. Nadat ik wat gesprekken had gehad waar een opleiding op volgde heb ik in april dit jaar mijn certificaat behaald en sindsdien ben ik aan het werk als energiecoach bij het RWLP. Het motiveren v…

Enquête

Enquête

Er is huis aan huis een enquête verspreid die digitale kon worden ingevuld. Doel van de enquête was een beeld van de huidige stand van zaken met betrekking tot woningen, isolatie, mate van tevredenheid van inwoners. Ongeveer 20% van de ongeveer 260 huishoudens heeft de enquête ingevuld. Dat is een te lage respons om daar te trekken dat je besluiten op kunt baseren. Ongeveer 70% van de mensen die de enquête hebben ingevuld zit in de leeftijdsgroep van 50-70 jaar. Deze groep geeft aan over goed onderhouden woningen te beschikken. In die woningen is in isolatiemaatregelen en/of zonnepanelen g…

Onderzoek naar Groen Gas

Onderzoek naar Groen Gas

Meer dan de helft van de woningen in Veelerveen is niet energiezuinig met label G of F. Met warmtepompen krijg je dan je woning niet goed verwarmd als je van het aardgas afgaat. Dat betekent dat je moet zoeken naar oplossingen met isolatiemaatregelen gecombineerd met groen gas om je woning te verwarmen. Groen gas is biogas (opgewekt uit bijvoorbeeld restproducten van de landbouw) dat zo is bewerkt dat het als aardgas gebruikt kan worden en via de bestaande gasleiding naar de huizen gebracht kan worden. Hierdoor kan groen gas gewoon gebruikt worden voor alle apparaten die normaal aardgas verbru…

EPA onderzoek van start

EPA onderzoek van start

Binnenkort start het onderzoek naar 6 woningen in Veelerveen die model staan voor de manier waarop je een woning kunt isoleren en zo energiezuiniger maken. Bewoners krijgen een gratis Energieonderzoek aangeboden dat hen informatie geeft over hoe energiezuinig de woning is en hoe hij aangepakt kan worden. De resultaten gebruiken we om een plan te kunnen maken hoe de woningen in Veelerveen energiezuiniger kunnen worden en tegen welke kosten.

Klankbordgroep

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep gevormd van ongeveer 18 inwoners die we regelmatig zullen vragen om ons advies te geven. Vanwege Covid zal dat nu niet life kunnen.

Bewonersavonden

Bewonersavonden

Wanneer de Corona-situatie het toelaat zullen we bewonersavonden houden om samen met u een mooi plan te kunnen maken.