• darkblurbg

Uitnodiging We Energy Game 20 september a.s.

Gepubliceerd op: 10-09-2021

Aan de inwoners van Veelerveen.                                       

Beste dames/heren,

Op welke manier(en) kunnen we Veelerveen warm houden zonder aardgas??

Om dit te ontdekken spelen we maandagavond 20 september de we-energygame.

Start:               19:30 uur

Locatie:           Ons Noaberhoes, Scheidingsweg 20 Veelerveen

Iedereen die op een speelse wijze wil meedenken over het klimaatneutraal maken van Veelerveen is welkom. In dit spel gaat het erom binnen de beschikbare tijd Veelerveen van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. De uitdaging is het vinden van de optimale balans.

Welke oplossingen zijn mogelijk? En is duurzaamheid niet zozeer een technisch, maar vooral ook een sociaal vraagstuk?

Ook al is er bijvoorbeeld veel draagvlak voor zonnepanelen, de zon schijnt niet altijd, dus er zijn ook andere bronnen nodig. Wind levert veel energie op, maar omwonenden zijn vaak tegen.

Dat ligt weer anders voor biomassa, maar daarvan zijn de opbrengsten weer laag en het ruimtebeslag groot. Zo heeft elk scenario voor- en nadelen.

Het spelbord is de plattegrond van Veelerveen en de teams bestaan uit zes spelers. De spelers hebben elk een eigen rol en onderhandelen over de inzet van duurzame energiebronnen om daarmee Veelerveen energieneutraal te maken. Al snel zal duidelijk worden waar de mogelijk- en de moeilijkheden liggen. Welke oplossing past het beste bij Veelerveen en haar inwoners?

Ontdek het zelf en speel het spel mee!

Vanwege corona is aanmelden noodzakelijk via: info@duurzaamveelerveen.nl