• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Presentatie en verslag op hoofdpunten bewonersbijeenkomst Veelerveen op 5 oktober 2021.

Gepubliceerd op: 13-10-2021

5 Oktober 2021 presenteerde de Werkgroep Duurzaam Veelerveen aan de inwoners van Veelerveen de uitkomsten van 2 jaar onderzoek door de GrEK (Groninger Energie Koepel) naar hoe Veelerveen energieneutraal en op termijn aardgas loos verwarmd kan worden. De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot het Wijk Energie Plan Veelerveen. De presentatie vond plaats in dorpshuis Ons Noabershoes en vindt u hieronder. Ap de Wit, lid van de werkgroep heeft op hoofdpunten een verslag gemaakt van deze bewonersavond, dat u eveneens hieronder kunt lezen.

Hier vind u de presentatie alsmede het verslag op hoofdlijnen van de bewonersavond van 5 oktober 2021