• darkblurbg

Maak kennis met de werkgroep

De werkgroep vindt z’n ontstaan in de Dorpsvisie die de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen in 2017 heeft uitgebracht. Een van de actiepunten die daaruit naar voren is gekomen is duurzaamheid in de breedst mogelijke zin. Na een oproep hiertoe in de Kraante is in 2018 de werkgroep Duurzaam Veelerveen tot stand gekomen. Gestart met 4 personen en inmiddels uitgebreid naar 6.

In 2019 is de werkgroep in samenwerking met Buurkracht, de gemeente Westerwolde en Becker Installatietechniek gestart met het organiseren van 2 informatieavonden voor het collectief aanschaffen van zonnepanelen. Deze goed bezochte informatieavonden hebben geleid tot het plaatsen van zonnepanelen op ongeveer 30 daken in het dorp. In de loop van dat jaar is er in samenwerking met de hierboven genoemde partijen en BEVO Isolaties ook nog een informatieavond georganiseerd voor het collectief isoleren van woningen in het dorp. Ook hier zijn een aantal opdrachten uit voort gekomen.

De geluiden over plannen om 18 – 20 grote windmolens te plaatsen in Veelerveen brachten onrust in het dorp. Dat heeft ons aan het denken gezet en uiteindelijk geresulteerd in een plan om zelf als dorp onderzoek te laten doen wat voor Veelerveen op termijn de beste en meest betaalbare manier is om energieneutraal en aardgasloos te worden.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de gemeente Westerwolde en de provincie Groningen en uitgevoerd door de  de GrEK (Groninger Energiekoepel). Op 2 juli 2020 is op het gemeentehuis in Sellingen de intentieverklaring tussen de gemeente en de Werkgroep Duurzaam Veelerveen getekend door wethouder Van der Goot en Frits van Kouwenhove. In die intentieverklaring wordt het onderzoek naar de energietransitie in Veelerveen geregeld.

De werkgroep is opgedeeld in 2 subgroepen:

  • De reken- en teken groep, die bestaat uit: Frits, Ap, Rick en Johan en die zich vooral bezig houdt met de technische aspecten van het onderzoek.
  • De communicatie/participatie groep, die bestaat uit Joke en Pieter en die zich richt op het hele communicatietraject rondom dit project en de manier waarop inwoners actief mee kunnen doen.