• darkblurbg

Uitnodiging 5 oktober a.s. voor de presentatie van het Wijk Energie Plan Veelerveen

Gepubliceerd op: 27-09-2021

Beste inwoner van Veelerveen,

De Werkgroep Duurzaam Veelerveen heeft zich de afgelopen twee jaar verdiept in de
vraag hoe we de huizen in Veelerveen aardgasloos kunnen verwarmen en hoe we onze
eigen energie kunnen opwekken voor ons dorp. Daarvoor hebben we veel mensen
gesproken, avonden belegd, zijn er enquêtes gehouden en er zijn huis aan huis acties
gevoerd. Ook is er gerekend en getekend.
De resultaten van onze zoektocht hebben we nu opgeschreven in een Wijk Energie Plan.
Dit plan wordt aangeboden aan de gemeente als bijdrage aan de gemeentelijke plannen.
We streven ernaar om een rijksbijdrage te krijgen om ons plan ook echt uit te kunnen
voeren. Hiertoe gaat de gemeente een aanvraag indienen in het kader van het Programma
Aardgasvrije Wijken. Dit kan alleen als u het plan voor Veelerveen positief beoordeelt.

Kom daarom op 5 oktober 19:30 uur naar
Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20, Veelerveen

Een korte samenvatting van het plan vindt u in een ander nieuwsbericht op deze site.
Het hele plan zal ook op www.duurzaamveelerveen.nl worden geplaatst.

AAN MELDEN
Aanmelden voor deze avond kan via:  info@duurzaamveelerveen.nl 

Vermeld hierbij met hoeveel personen u komt.

De dan geldende Coronaregels worden in acht genomen.

Met vriendelijke groet,

De Werkgroep Duurzaam Veelerveen