• darkblurbg

Op deze pagina vindt u meer informatie over het onderzoek en downloads.

Het onderzoek dat wij op dit moment doen richt zich op de volgende vragen:

  • Welke vormen van energiebesparing/-opwekking zijn voor Veelerveen interessant?
  • Tegen welke kosten?
  • Welke voor- en nadelen?
  • Welke partijen (bijvoorbeeld Enexis, Waterschap, Acantus landbouwers, inwoners, gemeente, provincie) zijn nodig om dit te realiseren?
  • Wat betekent het voor de inwoners van Veelerveen (financieel, leefbaarheid)?

Bedenk dat bij de keuzes die wij in Veelerveen samen gaan maken een aantal jaartallen van belang zijn:

  • Eind 2021- Opleveren warmtetransitie visie per dorp/wijk/stad door gemeente Westerwolde. De gemeente moet aangeven wat de staat van het dorp is en hoe op termijn aardgasloos verwarmen kan worden gerealiseerd.
  • 2030 – CO2-uitstoot wordt voor 49%
  • 2035 – Westerwolde energieneutraal en voor 50% circulair. Circulair wil zeggen dat er geen afval meer is en dat je grondstoffen steeds weer gebruikt, zie ook:  rijksoverheid.nl / circulaire-economie.
  • 2050 – Westerwolde aardgasloos/circulair

Scenario's

Er zijn nu een aantal mogelijkheden en onderzoeken welke oplossingen voor Veelerveen geschikt zijn om op termijn in onze energiebehoefte te voorzien. Oplossingen zijn altijd een combinatie van de mate van isolatie van het woningbestand en de technische oplossingen voor woningen te verwarmen. Als wij het woningbestand in Veelerveen bekijken, zijn het overwegend oude woningen die matig tot slecht geïsoleerd zijn. Wil je naar oplossingen met warmtepompen (elektrisch, geen gas), dan moet je woning minimaal energielabel B (A is het beste) hebben. Meer dan de helft van de woningen in Veelerveen heeft G van F. Met warmtepompen krijg je dan je woning niet goed verwarmd als je van de aardgas afgaat. Dat betekent dat je moet zoeken naar oplossingen met isolatiemaatregelen gecombineerd met groen gas om je woning te verwarmen. Groen gas is biogas (opgewekt uit bijvoorbeeld restproducten van de landbouw) dat zo is bewerkt dat het als aardgas gebruikt kan worden en via de bestaande gasleiding naar de huizen gebracht kan worden. Hierdoor kan groen gas gewoon worden voor alle apparaten die normaal aardgas verbruiken. De werkgroep Duurzaam Veelerveen neemt deel aan een onderzoek van de Hanzehogeschool in Groningen naar groen gas een reële optie te zien is voor Veelerveen. Ook hier geldt dat de ontwikkeling van nieuwe technieken en inzichten, besluiten die we nu nemen op termijn aangepast kunnen worden.