• darkblurbg

Westerwolde vraagt inwoners naar mening over beleid zon- en windenergie

Gepubliceerd op: 04-03-2022

Gemeente Westerwolde

 

Westerwolde vraagt inwoners naar mening over beleid zon- en windenergie

De gemeente Westerwolde gaat de komende maanden bekijken of het beleid voor het
opwekken van zon- en windenergie kan worden verbeterd. Hiervoor vraagt de gemeente
onder andere haar inwoners om aan te geven wat er volgens hen beter kan. Ze kunnen dit
doen door middel van het invullen van een vragenlijst. De vragenlijst is van donderdag 17
februari tot donderdag 10 maart in te vullen via https://nl.surveymonkey.com/r/zonenwind en op
papier verkrijgbaar bij de bibliotheken en Steunstees in Westerwolde.


Evaluatie                                                                                                                                                    Omdat er landelijk en regionaal ontwikkelingen zijn op het gebied van de energietransitie wil de
gemeenteraad haar beleid over zon- en windenergie evalueren. Het college van de Gemeente Westerwolde
heeft daarom Bureau 7TIEN gevraagd om deze evaluatie uit te voeren. Het doel is om terug te kijken en
aanbevelingen me te geven voor het toekomstige beleid. Omdat de gemeente de mening van haar
inwoners erg belangrijk vindt, vraagt de gemeente haar inwoners om verbeterpunten aan te geven door het
invullen van een vragenlijst.

Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens
In maart 2019 heeft de gemeenteraad van Westerwolde de beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens
vastgesteld. Deze beleidsnotitie beschrijft de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ontwikkelen van
kleinschalige (1-2 ha) middelgrote (2-10 ha) en grootschalige (10> ha) zonneparken en kleine windmolens
(<15m hoog). In december 2020 is het beleid aangevuld met een landschappelijke verdiepingsslag, waarin
uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing van zonneparken zijn opgenomen. In februari 2021
verscheen de evaluatie van de maatwerkprocedure, waarin aanbevelingen voor de uitvoering en beleid
worden gepresenteerd. Tot slot is eind 2021 het beleid aangevuld met een kadernotitie voor het instellen van
fondsen. Opbrengsten van zonneparken worden daarbij 50/50 verdeeld over een gemeentebreed
duurzaamheidsfonds en gebiedsfondsen in de directe omgeving van zonneparken.