• darkblurbg

Onderzoek naar Groen Gas

Gepubliceerd op: 18-03-2021

Meer dan de helft van de woningen in Veelerveen is niet energiezuinig met label G of F. Met warmtepompen krijg je dan je woning niet goed verwarmd als je van het aardgas afgaat. Dat betekent dat je moet zoeken naar oplossingen met isolatiemaatregelen gecombineerd met groen gas om je woning te verwarmen. Groen gas is biogas (opgewekt uit bijvoorbeeld restproducten van de landbouw) dat zo is bewerkt dat het als aardgas gebruikt kan worden en via de bestaande gasleiding naar de huizen gebracht kan worden. Hierdoor kan groen gas gewoon gebruikt worden voor alle apparaten die normaal aardgas verbruiken. De werkgroep Duurzaam Veelerveen neemt deel aan een onderzoek van de Hanzehogeschool in Groningen om te kijken of groen gas een reële optie is voor Veelerveen.